Iowa

Iowa Defense Counsel Association

President

Iowa Defense Counsel Association
Kevin M. Reynolds,
Whitfield & Eddy
Des Moines, IA

Executive Director

Heather Tamminga,
Iowa Defense Counsel Association
Ankeny, IA

State Representatives

Benjamin M. Weston,
Lederer Weston Craig PLC
West Des Moines, IA